บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จํากัด

PREV
NEXT

บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ จำหน่ายสินค้าครุภัณฑ์ทุกชนิดเฟอร์นิเจอร์, คุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์,สินค้าไฟทุกชนิดในบัญชีนวัตกรรมไทย

ผลิตภัณฑ์ & บริการของบริษัท

ผลิตและจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโครงการภาครัฐ

  • จำหน่ายและติดตั้ง ไฟ เสาไฟ โซล่า LED
  • คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทุกประเภท
  • คุรุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ทุกประเภท
  • ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทย เตาเผาขยะ โคมไฟถนน ไฟโซล่า ไฟ LED ระบบจอ LED กล้องวงจรปิด CCTV,อุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบ SMART CITY

ผลงานที่โดดเด่น

Copyright © 2022 บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จํากัด. All Rights Reserved.

TOP