บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จํากัด

PREV
NEXT

บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ จำหน่ายสินค้าครุภัณฑ์ทุกชนิดเฟอร์นิเจอร์, คุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์,สินค้าไฟทุกชนิดในบัญชีนวัตกรรมไทย

ผลิตภัณฑ์ & บริการของบริษัท

ผลิตและจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโครงการภาครัฐ

  • ผลิตและจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโครงการภาครัฐ จำหน่ายและติดตั้ง ไฟ เสาไฟ โซล่า LED
  • รับเหมาก่อสร้าง และรับปรับปรุง อาคาร ถนน วางท่อ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทย เตาเผาขยะ โคมไฟถนน ไฟโซล่า ไฟ LED ระบบจอ LED กล้องวงจรปิด CCTV,อุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบ SMART CITY
  • จำหน่ายทราย ดิน รับเหมาถมดิน

ผลงาน

ร่วมสมทบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต

ร่วมประชุมกับท่าน อลงกรณ์ พลบุตร แนวทางการสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ ให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษากรรมาธิการร่าง พรบ. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

Copyright © 2022 บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จํากัด. All Rights Reserved.

TOP